Koszyk

Kontakt

HYDROMEX MARCIN KUŹNICKI
Wiejska 27, 42-512 Psary

NIP: 625-202-66-96
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 241936189

tel. +48 887 670 963

email: mkuznicki.hydromex@wp.pl

Rachunek bankowy:
Velo Bank 82 1560 0013 0000 1150 0009 5340

Formularz kontaktowy